024-33039999

آموزش هاي لازم قبل از بستري براي زايمان يا سزارين

مادر عزيز 
 
قبل از بستري شدن در بيمارستان براي زايمان يا سزارين بهتر است اطلاعاتي از جمله موارد زير را داشته باشيد
 
 
 
 چه امكاناتي در بيمارستان بهمن براي زايمان طبيعي وجود دارد؟
 
براي سزارين چه امكاناتي موجود است؟
 
آيا امكان فيلمبرداري از پروسه زايمان يا سزارين وجود دارد؟
 
چطور مي تونم اتاق يك تخته و خصوصي رزرو كنم؟
 
چه مداركي براي بستري شدن بايد آماده كنم؟
 
جهت اطلاع از هزينه هاي بيمارستاني با چه كسي تماس بگيرم؟
 
 
 
براي پاسخ به اين سوال و كلي سوال ديگر مي توانيد بر روي لينك زير كليك كرده و به كليپ
 
 
 
 
 
با تقديم احترام
مسئول بلوك زايمان بيمارستان بهمن
تنظیمات فریم ورک

رنگ پیش فرض قالب را انتخاب نمایید:

بدنه

رنگ پس زمینه
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

عنوان وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

منو وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

وراپر اصلی

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

درج وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

دکمه وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه
رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه
 
Top of Page