اطلاعيه ها و دستورالعمل هااين بخش جهت اطلاع رساني اطلاعيه ها و دستورالعمل هاي ابلاغي از سازمان هاي ذيربط و وزارت بهداشت به پزشكان و ذينفعان محترم مي باشد
براي مشاهده دستورالعمل ، بر روي متن آن كليك كنيد
 
 
 
 يب
 
دستور العمل مقابله با طغيان بيماري سرخك 2022
 
 
 
نسخه يازدهم راهنماي تشخيص و درمان بيماري كوويد 19 در سطوح بستري و سرپايي
 
  
 
 
آگهي برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده در مورخه 14 بهمن 1400
 
 
 
چكيده آخرين ويرايش راهنماي مراقبت و درمان Covid-19
 
 
دستورالعمل تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و شيردهي در ساعت اول ، ابلاغي سال 1400
- 1400/06/04