اطلاعيه ها و دستورالعمل هااين بخش جهت اطلاع رساني اطلاعيه ها و دستورالعمل هاي ابلاغي از سازمان هاي ذيربط و وزارت بهداشت به پزشكان و ذينفعان محترم مي باشد
براي مشاهده دستورالعمل ، بر روي متن آن كليك كنيد
 
 
 
 
دستورالعمل تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و شيردهي در ساعت اول ، ابلاغي سال 1400 - 1400/06/04
 
 
 
ابلاغ استاندارد استندباي در اعمال مداخله اي قلبي و عروقي        -        140/06/01
 
 
خط مشي و روش اجرايي پذيرش و ترخيص بيماران نيازمند استفاده از خدمات ICU مراقبت هاي ويژه     -    1400/03/30
 
 
ارسال گزارش دهي عوارض . اشتباهات دارو پزشكي و آموزش مباني فارماكوويژيلانس   -  1400/03/09
 
 
ابلاغ مسير باليني تشخيص ، پيگيري و درمان سرطان معده    -    1400/02/18
 
 
ابلاغ راهنماي تجويز داروي اريتروپوئيتين توسط بيمه سلامت      -     1400/02/01
 
 
صورتجلسه داخلي بيمارستان در خصوص مديريت تخت هاي كرونايي    -    1400/01/28
 
 
بخشنامه جديد پذيرش داروهاي رمدسيور و فاويپيراوير    -    1400/01/28
 
 
ابلاغ راهنماي تجويز داروي اريتروپوئيتين   -   1400/01/08
 
 
دستورالعمل مديريت تخت هاي بيمارستاني و پذيرش بيماران كرونايي - 1400/01/16