سامانه مشاهده جواب آزمايشات

 

در راستاي گسترش خدمات اينترنتي و غير حضوري مراجعين محترم و نيز امكان مشاهده اينترنتي جواب آزمايشات سرپايي توسط پزشك شما ، بيمارستان بهمن اقدام به ارائه جواب آزمايشات سرپايي به صورت اينترنتي نموده است.

 

براي اين كار مي بايست قبض خود را در دسترس داشته و مطابق تصوير زير شماره قبض و شماره پذيرش را وارد كرده و دكمه تاييد را بزنيد. در صورتي كه اين موارد به درستي ثبت شود به صفحه مشاهده جواب هدايت خواهيد شد.

 نمونه قبص صندوق بيمارستان بهمن

براي ورود به صفحه مشاهده جواب آزمايشات اينجا كليك نماييد.