024-33039999

خطا
  • JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 806

اعضای هیئت مدیره

Abedi 4597f

دكتر جواد عابديBrojerdi 9489c دكتر محمد حسين بروجردي

مدير عامل

رئيس هيئت مديرهPezeshki 854e5 دكتر ايوب پزشكيRostamkhani 80f23 دكتر محمد حسن رستمخاني

عضو اصلي هيئت مديرهعضو اصلي هيئت مديره
Saadati b3457
دكتر كريم سعادتي
Mohammadian 2806d
دكتر فرناز محمديان

عضو اصلي هيئت مديرهعضو اصلي هيئت مديره

Yari f7f38 دكتر حسن ياريعضو اصلي هيئت مديرهتنظیمات فریم ورک

رنگ پیش فرض قالب را انتخاب نمایید:

بدنه

رنگ پس زمینه
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

عنوان وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

منو وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

وراپر اصلی

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

درج وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

دکمه وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه
رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه
 
Top of Page