آموزش هاي لازم قبل از بستري براي زايمان يا سزارين

مادر عزيز 
 
قبل از بستري شدن در بيمارستان براي زايمان يا سزارين بهتر است اطلاعاتي از جمله موارد زير را داشته باشيد
 
 
 
 چه امكاناتي در بيمارستان بهمن براي زايمان طبيعي وجود دارد؟
 
براي سزارين چه امكاناتي موجود است؟
 
آيا امكان فيلمبرداري از پروسه زايمان يا سزارين وجود دارد؟
 
چطور مي تونم اتاق يك تخته و خصوصي رزرو كنم؟
 
چه مداركي براي بستري شدن بايد آماده كنم؟
 
جهت اطلاع از هزينه هاي بيمارستاني با چه كسي تماس بگيرم؟
 
 
 
براي پاسخ به اين سوال و كلي سوال ديگر مي توانيد بر روي لينك زير كليك كرده و به كليپ
 
به كليپ توضيحات لازم قبل از بستري شدن براي زايمان و سزارين نگاه كنيد
 
 
 
 
با تقديم احترام
مسئول بلوك زايمان بيمارستان بهمن