خطا
  • JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 806

خدمات بیمارستان بهمن

اولین آزمایشگاه خصوصی و مدرن مجهز به کلیه آزمایشهای سرپایی و بستری . به روزترین تجهیزات تصویر برداری . تمامی ان تجهیزات از استاندارهای جهانی برخوردار می باشد