اطلاع رساني نوبت دوم مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده

با سلام
 
احتراماً با عنايت به اينكه حد نصاب لازم جهت رسميت جلسه در نوبت اول مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده در مورخه 23 دي ماه 1400 ، بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت گروه پزشكي كوروش (در حال تصفيه ) دعوت مي شود تا در جلسه نوبت دوم مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده در مورخه 14 بهمن ماه 1400 راس ساعت 10 صبح در سالن اجتماعات بيمارستان بهمن حضور بهم رسانند
 
دستور كار جلسه
 
-         استعماع گزارش هيئت تصفيه      -
-         بررسي وتصويب ترازنامه و صورتهاي مالي سال منتهي به 29 اسفند 139      -
-         تعيين روزنامه كثير الانتشار       -
-         استماع نظرات سهامداران      -
-         ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد    -
 
 
جهت مشاهده برگه بلاغ بر روي اين لينك كليك كنيد