آندوسکوپی

 

 

مسئول : آقاي حسيني تلفن : 33039034

 

تلفن بخش : 33039035

 

 

 

 

 

 

 

امکان انجام آندوسکوپی و کولونوسکوپی برای بیماران سرپایی و بستری، انجام بیوپسی های لازم و پولیپکتومی در صورت لزوم، کنترل خونریزی معده و روده، تشخیص توده های سرطانی معده و روده و تعبیه PEG جهت بیماران بستری در ICU می باشد.

 

انجام آندوسکوپی و کولونوسکوپی طبق صلاحدید پزشکان فوق تخصص گوارش و ریه و در صورت نیاز این خدمات همراه با بیهوشی انجام می شود.

 

همچنین انجام کنترل خونریزی معده و روده و تعبیه PEG برای بیمارانی که نیاز به تغذیه از راه لوله دارند در این واحد انجام می گردد و بیمارانی که در حین انجام کولونوسکوپی پولیپ داشته باشند پولیپکتومی همان موقع انجام می شود .