024-33039999

آندوسکوپی

 

 

مسئول : آقاي حسيني تلفن : 33039034

 

تلفن بخش : 33039035

 

 

 

 

 

 

 

امکان انجام آندوسکوپی و کولونوسکوپی برای بیماران سرپایی و بستری، انجام بیوپسی های لازم و پولیپکتومی در صورت لزوم، کنترل خونریزی معده و روده، تشخیص توده های سرطانی معده و روده و تعبیه PEG جهت بیماران بستری در ICU می باشد.

 

انجام آندوسکوپی و کولونوسکوپی طبق صلاحدید پزشکان فوق تخصص گوارش و ریه و در صورت نیاز این خدمات همراه با بیهوشی انجام می شود.

 

همچنین انجام کنترل خونریزی معده و روده و تعبیه PEG برای بیمارانی که نیاز به تغذیه از راه لوله دارند در این واحد انجام می گردد و بیمارانی که در حین انجام کولونوسکوپی پولیپ داشته باشند پولیپکتومی همان موقع انجام می شود .

 

تنظیمات فریم ورک

رنگ پیش فرض قالب را انتخاب نمایید:

بدنه

رنگ پس زمینه
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

عنوان وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

منو وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

وراپر اصلی

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

درج وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

دکمه وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه
رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه
 
Top of Page