024-33039999

راهنماي پمفلت هاي آموزشي بيمارستان بهمن

راهنماي پمفلت هاي آموزشي بيمارستان بهمن
 
1. راهنماي آموزشي دخانيات
 
دخانيات-2 3f661
دخانيات-1 d461c
2. راهنماي آموزشي خود مراقبتي و سبك زندگي سالم
Bahman page01 خودمراقبتي 0c18f
Bahman page02 خودمراقبتي 6bd97 
3. راهنماي آموزشي هموروئيد
Bahman page01 هموروئيد cbd59
Bahman page02 هموروئيد 9d13b
 
4. راهنماي آموزشي سكته مغزي
cva1 c94ea
 
cva2.2 4f3e6 
5. راهنماي تغذيه در دوران بارداري و شيردهي
 
بارداری-و-شیردهی-1.1 e5b1c
 
بارداری-و-شیردهی-2.2 5bd5e 
6. راهنماي آموزشي تغذيه در چربي خون بالا
چربی-خون-بالا-1.1 4a509
چربی-خون-بالا-2.2 3624f7.راهنماي آموزشي افسردگي (شناخت و پيشگيري از آن)
 
افسردگي-1.1 b916d
 
 
افسردگي2.2 71f94 
7.راهنماي پدافند غير عامل
 
پمفلت پدافند غیرعامل-1 ce058
پمفلت پدافند غیرعامل-2 390a7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


تنظیمات فریم ورک

رنگ پیش فرض قالب را انتخاب نمایید:

بدنه

رنگ پس زمینه
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

عنوان وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

منو وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

وراپر اصلی

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

درج وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

دکمه وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه
رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه
 
Top of Page