024-33039999

اطلاع رساني نوبت دوم مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده

با سلام
 
احتراماً با عنايت به اينكه حد نصاب لازم جهت رسميت جلسه در نوبت اول مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده در مورخه 23 دي ماه 1400 ، بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت گروه پزشكي كوروش (در حال تصفيه ) دعوت مي شود تا در جلسه نوبت دوم مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده در مورخه 14 بهمن ماه 1400 راس ساعت 10 صبح در سالن اجتماعات بيمارستان بهمن حضور بهم رسانند
 
دستور كار جلسه
 
-         استعماع گزارش هيئت تصفيه      -
-         بررسي وتصويب ترازنامه و صورتهاي مالي سال منتهي به 29 اسفند 139      -
-         تعيين روزنامه كثير الانتشار       -
-         استماع نظرات سهامداران      -
-         ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد    -
 
 
تنظیمات فریم ورک

رنگ پیش فرض قالب را انتخاب نمایید:

بدنه

رنگ پس زمینه
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

عنوان وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

منو وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

وراپر اصلی

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

درج وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

دکمه وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه
رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه
 
Top of Page