024-33039999

خطا
  • JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 806

مسیرهای دسترسی

 

مسیرهای دسترسی به بیمارستان عبارتند از:

 

از طریق پایانه های اتوبوسرانی شهری:

 

 

  اتوبوس های ایستگاه پايانه مركزي به سمت پونک مستقیما تا بیمارستان بهمن زنجان

 


از طریق خطوط تاکسی رانی:

خطوط تاکسی رانی میدان انقلاب چهارراه سعدی بلوار آزادی خیام سبزه میدان  مستقیما تا بیمارستان بهمن

 


خطوط سواری های ون :‌

 

خطوط ون از میدان انقلاب ( چهارراه) روبروی بانک صادرات مستقیما تا بیمارستان بهمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنظیمات فریم ورک

رنگ پیش فرض قالب را انتخاب نمایید:

بدنه

رنگ پس زمینه
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

عنوان وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

منو وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

وراپر اصلی

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

درج وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

دکمه وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه
رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه
 
Top of Page