024-33039999

خطا
  • JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 806

بستری داخلي

بخش بستری داخلي

سرپرستار: خانم ميرزانجفي 

 

تلفن بخش : 33039377-  33039378

 

لازم به توضيح است كه اتاق بيماران در بخشهاي فوق تماما يك تخته و ۲ تخته  مي باشد و در هر اتاق امكانات هتلينگ، سيستم احضار پرستار و امكانات مناسب براي بيماران مهيا است . تمام تختها داراي كنترل  مجهز به اكسيژن و واكيوم و تلفن مي باشد. اين بخش داراي اتاق VIP براي بيماران خاص مي باشد. همچنين هر يك از بخشهاي جراحي داراي اتاق  ايزولهبراي بستري بيماران با مشكلات عفوني  مي باشد .

 

 

تنظیمات فریم ورک

رنگ پیش فرض قالب را انتخاب نمایید:

بدنه

رنگ پس زمینه
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

عنوان وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

منو وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

وراپر اصلی

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

درج وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

دکمه وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه
رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه
 
Top of Page