024-33039999

21 ,-2664

حضور فعال بيمارستان بهمن در اولين جشنواره ترويج زايمان طبيعي

روز يكشنبه 19 ارديبهشت 95 اولين جشنواره ترويج زايمان طبيعي با حضور بيمارستان ها و مراكز فعال در اين زمينه در مركز همايش هاي بيمارستان آيت ا... موسوي برگزار گرديد.
 
 

1 18b65
2 0e9cc
 
 
در اين مراسم كه با استقبال همشهريان عزيز روبرو شد اطلاعات كاربردي و مفيدي به مادران در خصوص زايمان طبيعي و مزاياي آن به مادر و نوزاد توسط كارشناسان بيمارستان بهمن ارائه گرديد.

 
3 d952c
 
4 67adf
 
دكتر بيگلري رئيس دانشگاه علوم پزشكي زنجان با حضور در غرفه بيمارستان بهمن با اشاره به روند رو به رشد و اميدواركننده تعداد زايمان طبيعي در اين بيمارستان افزود: با توجه به اهميت و جايگاه ويژه بيمارستان بهمن در سيستم درمان استان زنجان ، انتظار اين مي رود كه اين بيمارستان در ترويج زايمان طبيعي بيش از پيش فعال تر شود.
 
5 88549
 
در پايان اين مراسم از خانم سيفي ماماي بيمارستان بهمن به عنوان يكي از ماماهاي نمونه استان تقدير شد.
 
6 6e5db
 
 
 
7 982f2
 
 
8 53bed
 
رتبه این آیتم
(1 نظر)
تنظیمات فریم ورک

رنگ پیش فرض قالب را انتخاب نمایید:

بدنه

رنگ پس زمینه
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

عنوان وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

منو وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

وراپر اصلی

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

درج وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

دکمه وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه
رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه
 
Top of Page