024-33039999

21 ,-2664

خارج كردن توده اي به بزرگي 40*30 سانتيمتر از شكم يك بيمار زنجاني در بيمارستان بهمن

خارج كردن توده اي به بزرگي 40*30 سانتيمتر از شكم يك بيمار زنجاني در بيمارستان بهمن


روز شنبه 8 ارديبهشت 1398 يك عمل جراحي در بيمارستان بهمن توسط دكتر ناصر كيخالي به همراهي دكتر حسن ياري انجام گرفت كه در آن يك توده اي بزرگ از شكم يك بيمار 64 ساله با موفقيت خارج گرديد.
دكتر ناصر كيخالي فوق تخصص جراحي لاپاراسكوپي در اين خصوص بيان نمودند: پس از مراجعه خانم 64 ساله با سابقه ديابت و فشار خون و با اظهار اينكه حدود 4، 5 ماه قبل احساس بزرگ شدن تدريجي شكم داشته است وجود توده اي بزرگ در سمت چپ ، كه كليه را به جلو رانده بود تشخيص داده شد و جهت بستري و انجام عمل براي خارج كردن توده به بيمارستان فوق تخصصي بهمن معرفي گرديد.
main 285e4

در اين عمل كه به مدت چند ساعت به طول انجاميد توده اي به اندازه 40*30 سانتيمتر و به وزن 5 كيلو گرم از شكم بيمار خارج گرديد.

اين عمل كه يكي از عمل هاي پيچيده جراحي در علوم پزشكي محسوب مي شود توسط دكتر ناصر كي خالي فوق تخصص لاپاراسكوپي و دكتر حسن ياري متخصص كليه و مجاري اداري و فوق تخصص پيوند كليه در بيمارستان بهمن زنجان انجام گرفت . پس از عمل جراحي حال عمومي بيمار خوب و شرايط وي رضايت بخش اعلام گرديد.
رتبه این آیتم
(9 نظرات)
تنظیمات فریم ورک

رنگ پیش فرض قالب را انتخاب نمایید:

بدنه

رنگ پس زمینه
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

عنوان وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

منو وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

وراپر اصلی

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

درج وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

دکمه وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه
رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه
 
Top of Page