024-33039999

شنبه, 21,مهر

بازدید مدیرکل محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان از بیمارستان بهمن

به دعوت مدیر عامل گروه پزشکی کوروش آقای دکتر عابدی روز سه شنبه مورخه  21 مهر 94 جناب آقای دکتر غریوی مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان زنجان در رأس هیأتی متشکل از معاونین اداره کل مذکور از بیمارستان بهمن بازدید نمودند.

 

Bahman 1 4e76f

Bahman 3 e420b

Bahman 4 35afa

 

در این مراسم ضمن بازدید از واحدهای بیمارستان جلسه هماهنگی در راستای اجرا طرح طبقه بندی مشاغل در بیمارستان بهمن تشکیل شد و مقرر گردید در راستای اجرای طرح یاد شده اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در زمینه استفاده از ظرفیت کارشناسی آن مجموعه مساعدت لازم را بعمل آورند.

 

Bahman 5 d8926

Bahman 6 1ea77

Bahman 7 4156d

Bahman 8 fb4ca

رتبه این آیتم
(1 نظر)
تنظیمات فریم ورک

رنگ پیش فرض قالب را انتخاب نمایید:

بدنه

رنگ پس زمینه
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

عنوان وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

منو وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

وراپر اصلی

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

درج وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

دکمه وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه
رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه
 
Top of Page